Debatt

Stanley Sjöberg: Avvikelser från Bibeln har gett svåra kriser i flera församlingar

Olika kyrkor och samfund har ersatt Guds Ord med mänskligt konstruerade traditioner och värderingar, skriver pastorn Stanley Sjöberg.

STOCKHOLM 201504245
Alf Svensson och Göran Hägglund på kristdemokraternas extra riksting på lördagen.
Foto: Pontus Lundahl / TT / 10050
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Kristendomens identitet är konsekvent uppbyggd av den teologi som är fast förankrad i Bibeln som helhet. Varje fas i utvecklingen med nya insikter, varje reformation, varje väckelserörelse, utgår alltid konsekvent från upptäckter i bibeltexter som kan jämföras med människans dna.

Varje människa har ett dna som formas av det svindlande antalet 3,1 miljarder enheter och som bildar ögon, öron, näsa och mun, inre och yttre delar med de funktioner som utgör en människa.

Professor Francis S Collins skrev boken ”Guds språk”. Han anses vara en av världens främsta forskare och är den som fick uppdraget att leda och samordna arbetet när människans dna definierades.

Kartläggningen av människans dna är som en instruktionsbok om hela människokroppens inre uppbyggnad och funktion och kommer att ha stor betydelse för att utveckla framtidens läkekonst, med diagnoser, operativa åtgärder och för att förstå hur kroppen reagerar av det vi äter och dricker och av vår miljö. En enda felaktig bokstav, bland två miljoner baspar på en kromosom, kan leda till kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning.

Bibeln är på ett liknande sätt sammansatt, nedtecknad, med ord i den ursprungliga bibeltexten. Men liksom människokroppen är skadad och därmed försvagad, har bibeltexterna också skadats i samband med olika översättningar och olika missbruk av Bibelns ursprungliga ord.

Överallt, genom mänsklighetens historia, har Guds välsignelse med positiv utveckling, bekräftat det som sker i harmoni med Guds Ord. Det gäller forskning och framsteg på alla områden.

I flera år arbetade jag i en styrelse tillsammans med Yonggi Cho i Seoul och i andra delar av världen. Vi konstaterade vilka drivkrafter som finns när församlingar växer. Jag hade dessutom en speciell relation till och medverkan i verksamhet i Pakistan och Indonesien där tillämpad tro på Bibelns ord haft avgörande betydelse för tillväxten. Men vi har också konstaterat svåra kriser på grund av avvikelser från konsekvent bibeltro.

Den forskning professor Philip Jenkins dokumenterat i flera böcker är kyrkohistoriskt djupt rannsakande. Kristen tro har raderats, islam har triumferat och teologin har förändrats utifrån bland annat Koranens budskap. Europa riskerar en sådan påverkan i nuläget.

Judarnas historia bekräftar hur brutalt de drabbats av andra människors ondska, som en följd av att Bibeln som helhet förnekats som Guds Ord.

De som i vår tid förkväver och sviker Bibeln för att anpassa sin tro med tillfälliga uppfattningar om tro och etik blir skyldiga inför Gud. De har ersatt Guds Ord med mänskligt konstruerade traditioner och värderingar i olika kyrkor och samfund. Därav historiens konflikter och de troendes splittring i många sekter. Det som händer i vårt land ger exempel på detta.

Stanley Sjöberg, pastor

Läs mer Stanley Sjöberg om sitt livs sista skrivuppdrag

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig