Debatt

Samla de kristna tv-kanalerna i ett företag

För att matcha SVT och reklamkanalerna kanske de kristna tv-bolagen borde samordna tankar och processer - eller gå ihop, skriver Roland Nelsson.

En man använder en fjärrkontroll för att byta tv-kanal.

Vår samtid är attackerad av krafter som kanske har som främsta uppgift att sänka kvaliteten på de värderingar vi ansett vara föredömliga för en nations standard moraliskt, etiskt och estetiskt. Man kan åtminstone uppleva det som att dekadenta krafter med grund i 1960-talets frigörelseprocess vill frigöra vår nation från kristen påverkan.

Till denna frigörelseprocess är medierna ett alldeles utmärkt instrument, inte minst tv-mediet. Min uppskattning är att åtminstone en femtedel av tittarna delar ovanstående synpunkter – alltså den generation som byggde vårt samhälle på den etik som en gång grundades på kristna värderingar.

Jag tror att de kristna tv-kanalerna TBN Nordic, Vision Sverige och Kanal 10 kämpar för att motverka dekadens. De jobbar enträget på för att bredda tittarskaran. De engagerar duktiga medarbetare. Jag vill tacka dem för deras engagemang, för mängder av bra program och för äkta vittnesbörd av människor som fått sina liv förvandlade. Men räcker de till för att matcha SVT och övriga tv-stationer?

Ni som är ansvariga: Sätt er tillsammans för att dryfta saken, om ni inte redan gjort det!

—  Roland Nelsson

Har dessa kanaler på sin agenda professionella program som kan motverka dekadensen i vårt land? Är deras sång- och vittnesbördsprogram tillräcklig medicin?

Kanske är det dags för de ansvariga på TBN Nordic, Vision Sverige och Kanal 10 att samordna tankar och processer för att förhindra den fortsatta utförslöpan. Kanske skulle de till och med samla sig i ett gemensamt företag med gemensam ekonomi och gemensam strategi? Man kan också fråga sig om insamlingskampanjer är det bästa sättet att få ekonomi i företagen – för hur länge orkar givarna?

Ni som är ansvariga: Sätt er tillsammans för att dryfta saken, om ni inte redan gjort det!

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig