18 oktober 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Hemlöshet utrotas inte med goda intentioner

Godhet manifesteras inte i första hand som åsikter, utan som handling. Därför behöver alla nivåer i samhället arbeta för att motverka social utsatthet, skriver Jakob Forssmed och Michael Anefur.

S:ta Clara kyrka står öppen för hemlösa och andra behövande. Här hjälper prästen Mats Nyholm till med handgripligheterna.
Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Den bistra februarikylan grep tag i stora delar av Sverige och särskilt kallt blev det för dem som inte har någonstans att värma sig. Hemlösheten blir skoningslös när temperaturerna sjunker under fryspunkten.

SVT rapporterade nyligen om hur personer med köldskador börjat komma till Stadsmissionen i Göteborg. Det föranledde beslutet att öppna kyrkan även nattetid. Hemlösa riskerade att frysa ihjäl i den svåra kylan. Även på andra håll i landet rapporterar hjälporganisationer om ett ökat behov av insatser för hemlösa.

Många stöd- och hjälporganisationer har fått ett större tryck på sina verksamheter under pandemin samtligt som pandemin medfört att ekonomin sviktat när det varit svårt att bedriva insamlingsverksamhet, försäljning och arrangemang som ger intäkter till hjälparbetet. Det handlar om ökade kostnader när de ställer om för att nå utsatta personer, hemlösa och andra behövande. Organisationer som hjälper människor att få ett mål mat, och som erbjuder tak över huvudet när det är minusgrader.

När de ideella organisationerna och föreningslivet blir starkare blir hela samhället starkare.

—  Jakob Forssmed och Michael Anefur

Ideella föreningar, hjälporganisationer, kyrkor och samfund har outtröttligt fortsatt att försöka, trots de förändrade förutsättningarna, att sträcka ut en hand till den som är i nöd samtidigt som de själva blöder ekonomiskt i pandemins spår. Stödet från staten har dock varit för litet och för dåligt anpassat till civilsamhällets villkor och behov, något vi påtalat sedan i våras utan att få gehör. Men i torsdags vann så till slut initiativet från Kristdemokraterna och Vänsterpartiet om ett krispaket för att bättre stötta det breda civilsamhällets organisationer under pandemin riskdagens bifall. Nu måste regeringen återkomma med ett sådant förslag: Ett stödpaket för att hjälpa dem som hjälper andra.

Men det finns även andra sätt att stötta civilsamhället. När de ideella organisationerna och föreningslivet blir starkare blir hela samhället starkare. Vi måste nu uppmuntra svenskar som vill och kan bidra till att göra det, så att civilsamhällets unika och ovärderliga bidrag när det gäller inte minst socialt arbete kan stärkas. Gåvoskatteavdraget, som drivits igenom av Kristdemokraterna, är en viktig reform för att stimulera givande och ett stärkt civilsamhälle redan i dess nuvarande form, men bör också utökas för att inkludera fler organisationer men även höja beloppsgränserna för att stimulera ökat givande.

Stödpaket och gåvoskatteavdrag är två insatser för att stötta samhällets utsatta men mer behöver göras. Det är viktigt att de akuta insatserna kombineras med ett större fokus från det offentligas sida på långsiktiga åtgärder för att minska och försöka utrota hemlösheten. Hemlösheten i Sverige har successivt ökat och det är nya grupper som tillkommit. Förr var hemlösa ofta personer med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa, men i dag är det allt fler som blir hemlösa på grund av fattigdom. Många blir också hemlösa utan psykisk sjukdom, inget beroende, inga sociala problem förutom att inte komma in på bostadsmarknaden, det vill säga man har jobb och försörjning men tvingas söka boenden vecka för vecka hos släkt och vänner.

Det är mycket enklare, billigare och framför allt mer medmänskligt att hjälpa människor i ett tidigt skede.

—  Jakob Forssmed och Michael Anefur

Utan en bostad är det svårt att få till ett fungerande liv, det säger sig självt. Enligt socialtjänstlagen ska kommunen i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning, men det måste ske på ett sätt som gör bättre skillnad än i dag! “Bostad först” är en metod som visat goda resultat. Metoden bygger på insikten att den hemlöse först och främst saknar ett boende och går ut på att hemlösa får förstahandskontrakt på en lägenhet i ett vanligt hyreshus, utan att först behöva bevisa sig till exempel drogfri och därmed “förtjäna” en bostad. Att börja med bostaden har visat sig ge bättre förutsättningar att sedan ta tag i andra problem som exempelvis missbruk.

Bostad först infördes på försök i Helsingborg 2011 och blev 2013 permanent verksamhet. Åtta av tio klarar att långsiktigt bo kvar i sin lägenhet, missbruket minskar, hälsotillståndet förbättras och det sociala livet stärks. I detta ligger ett enormt mänskligt mervärde. Det vill vi kristdemokrater jobba för. Det är mycket enklare, billigare och framför allt mer medmänskligt att hjälpa människor i ett tidigt skede.

Vi menar att den framgångsrika metoden Bostad först bör införas i alla Sveriges kommuner för att fokusera på att få bort hemlösheten och att stöd för detta ska finnas nationellt.

Hur ett samhälle tar hand om dem som är utsatta säger mycket om samhället som sådant. Ett gott samhälle bygger på goda värden. Men dessa manifesteras inte i första hand som åsikter, utan som handlingar. Nu bör vi på alla nivåer agera för att lindra, motverka och utrota hemlöshet.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar