Debatt

Låt inte dåliga nyheter stjäla din uppmärksamhet

Vi ska inte leva i förnekelse, men vi behöver “vara uppmärksamma på vad vi uppmärksammar”, skriver Håkan Söderström.

Varför är många kristna mottagliga för konspirationsteorier? Kan det vara på grund av förkunnelse som framhäver situationens allvar och att det förmodligen blir värre framöver? Vilddjurets märke, ett överstatligt EU, det kommande, onda världsherraväldet? Konspirationsteorier smälter väl in i det sammanhanget. Poängen är inte hur sanna dessa saker är, utan vad vi fokuserar på.

I Hebreerbrevet 12:2 står det: “Låt oss fästa blicken på Jesus, som är upphovet till vår tro och som också fullkomnar den. Han såg fram emot den glädje som väntade honom, uthärdade korset utan att bry sig om dess skam och sitter nu på den högra sidan om Guds tron.”

Det var inte så att Jesus levde i förnekelse, det är tydligt i evangelierna. Men han hade ett annat perspektiv. Det kallas tro.

För oss finns den kända uppmaningen om att först söka Guds rike. Det är där de goda nyheterna finns.

—  Håkan Söderström

När den första församlingen mötte motstånd bad de Gud om hjälp att frimodigt kunna fortsätta förkunna hans budskap och utföra hans gärningar. Församlingens oro var att hoten skulle hindra att evangeliet förkunnades, att de inte skulle kunna utföra sitt uppdrag. Sitt eget välbefinnande nämner de inte ens i den här bönen.

För oss finns den kända uppmaningen om att först söka Guds rike. Det är där de goda nyheterna finns. Liksom Fadern sände sin Son till världen sänder Jesus oss till världen. Vi ska inte leva i förnekelse, men vi behöver “vara uppmärksamma på vad vi uppmärksammar”. Det är lätt hänt att dåliga nyheter, inklusive konspirationsteorier, tar för stor plats så att vi inte sysslar med det vi borde syssla med.

Om den som fruktar Herren står det i Psaltaren 112:7–8: “Han är inte rädd för dåliga nyheter, han har en inre trygghet och förtröstar på Herren. Hans hjärta är lugnt, han är inte rädd.”

Och om Guds rikes sändebud heter det i Jesaja 52:7: “Så härligt det är att höra budbärarens steg när han kommer över bergen med goda nyheter, förkunnar fred, bär goda nyheter om räddning.”

Fler artiklar för dig