Debatt

För barnens skull: Drick inte alkohol i sommar!

Redan när vuxna dricker måttliga mängder alkohol påverkas barnen negativt, skriver Per-Olof Svensson.

Vuxna som upplevde svårigheter som barn återkommer ofta till varför ingen reagerade, skriver Per-Olof Svensson.

Även årets sommar blir för många annorlunda i spåren av coronapandemin. Jag befarar att det kan innebära att fler väljer att låta alkoholen få större utrymme. Jag önskar att det inte blir så för barnens skull. Att föräldrar samt mor- och farföräldrar förstår att det är viktigt att vara nykter, så att man på ett tryggt sätt har förmåga att ansvara för barn och barnbarn.

Ibland tror vuxna att det inte gör något att dricka alkohol, men redan vid måttlig konsumtion märker barnen hur de vuxnas beteenden förändras. Detta skapar osäkerhet och oro. Även hos dem som uppfattar sig som “normalkonsumenter” påverkar det barnen.

Vi vet att många tycker att det är naturligt att dricka alkohol i sociala sammanhang. När barn finns med är det ändå säkrast att vuxna avstår. Trygghet för barnen behöver vara det man väljer i första hand!

Vuxna som upplevde svårigheter som barn återkommer ofta till varför ingen reagerade.

—  Per-Olof Svensson

Minst 320 000 barn i Sverige påverkas negativt av att föräldrar dricker för mycket alkohol, enligt en undersökning av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Dessa barn är ofta duktiga på att visa upp en fasad som döljer hur de mår. De anpassar sig till omgivningen och talar inte om hur det står till hemma.

De barn som klarar sig bäst trots krångel i familjen gör det för att en vuxen person i närmiljön ser och pratar med dem. Om din magkänsla signalerar att ett barn inte har det så bra, ta den känslan på allvar, oftast stämmer det.

Vuxna som upplevde svårigheter som barn återkommer ofta till varför ingen reagerade, varken släktingar, grannar, skola och ledare för fritidsverksamheter. Därför är det så värdefullt att vi ser och visar omsorg om dessa barn, det kan betyda så mycket!

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig