Debatt

Se upp för bönetekniker som leder bort från Jesus

Eftersom bönen kan sätta människor fria och sprida Guds rike verkar Satan för att troende ska sluta be, eller börja be på ett sätt som ger honom lugn och ro, skriver Per-Arne Imsen.

Satan gör allt för att få kristna att sluta be. De kristnas böner är ett av de effektivaste vapnen som riktas mot honom. Han har väldigt dåliga erfarenheter av hur Guds folks böner, genom historien, åstadkommit enormt stora skador på hans rike. Demonerna har besegrats och drivits tillbaka när Guds folk i sina böner proklamerat Jesu seger på Golgata. Människor har befriats, helats och kommit ut ur Satans slaveri, när man inte har skämts för korsets evangelium och kraften i Jesu blod.

Både bönen och Ordet är mäktiga stridsvapen och det är inte konstigt att Satan infiltrerar just där. Så om det inte går att få bedjarna att sluta be, försöker han att bli ledare för bönegruppen. Och väl i den positionen presenterar han sina idéer (hur det ska bedjas, så han får lugn och ro).

Där man har rika historiska erfarenheter av Ordets undervisning och den gemensamma bönen och dess mäktiga verkan, dyker det nu upp något som för många känns främmande. Det är bönetekniker som har sitt ursprung i katolska och buddistiska klostermiljöer. Ibland har de latinska namn. Det låter lärt. Det nya har en mer kulturell och intellektuell prägel. Det blir ett större fokus på förpackningen och formen. Det gamla ser inte lika fint ut längre.

En av dessa klostertekniker heter Lectio Divina. En meditationsövning som inleds med bibelläsning. Och det känns ju bekant för dem som är vana vid bibelstudium. Men sedan sker det som är annorlunda: I stället för att ta till sig textens egentliga budskap väljer man ut ett eller flera ord ur texten, för att använda som ett slags mantra som man läser sakta, om och om igen, tills det leder fram till det meditativa tillståndet. Bibeln används med andra ord som ett verktyg i en meditationsteknik, där den lästa bibeltextens egentliga och verkliga budskap inte längre har någon funktion.

Mystikerna leder vilse med ett inre sökande utan slut.

—  Per-Arne Imsen

Madame Guyon, en katolsk 1600-talsmystiker förklarar det här steget i Lectio Divina:

“Innehållet i det du läser är inte längre viktigt. Skriften har tjänat sitt syfte … du är inte där för att förstå vad du har läst; snarare läser du för att vända dig från de yttre sakerna till de djupa delarna av ditt väsen.”

Lectio Divina används också i andra religioner. Den före detta franciskanermunken Donnie Yance, säger: “Du behöver inte tillhöra någon speciell religion eller tro för att dra nytta av denna praxis. Lectio Divina passar alla människor i alla religioner; det spelar ingen roll om du läser Bhagavad Gita, Torah eller Koranen.”

Det möjliggör att vid samlingar med deltagare från olika religioner kan var och en meditera med de mantra man har hämtat ur sin egen religions bok. En andlig gemenskap som varken behöver Jesus eller Guds Ord.

Men många kristna vet att det finns rikedomar i Bibeln som den helige Ande lyfter fram när man läser som det står och låter skrift förklara skrift.

Det finns en stor fara med att plocka bibelord ur sitt sammanhang. Det var så djävulen använde Bibeln när han frestade Jesus i öknen. Bibeln ska inte användas som ett medel i något perifert syfte. Ordet har huvudrollen.

Mystikerna leder vilse med ett inre sökande utan slut. Den bästa terapin för själen är att vinna andra människor för Jesus. Det är det som präglar Nya testamentets böneliv. Jesus sa: “Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd” (Matt 9:37).

I den första församlingen bad man: “Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord, genom att du räcker ut din hand och låter helande, tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade bett skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och förkunnade Guds ord med frimodighet” (Apg 4:29–31).

Jesus kallar på oss: “Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd.”

Herren kallar oss tillbaka till det enkla och ursprungliga. Den strategi Jesus gav sina lärjungar gäller också för oss, hans sentida lärjungar. Låt dig inte distraheras. Ordets förkunnelse, den helige Andes kraft och Guds folks uthålliga böner är lika starka och verksamma stridsvapen i dag som de varit genom hela väckelsehistorien, från då till nu.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig