Debatt

Världen får inte glömma bort Afghanistans kvinnor

Sveriges feministiska utrikespolitik måste omsättas i handling när det gäller Afghanistan. Ingenstans i världen har kvinnors och flickors situation försämrats så drastiskt det senaste året som där, skriver Andreas Stefansson och Therése Engström.

Landets flickor och kvinnor lider dubbelt när rättigheter tas ifrån dem och landets ekonomi skenar mot en avgrund, skriver Andreas Stefansson och Therése Engström. Bilden: Afghanska kvinnor under en protest i Kabul i oktober 2021.

När världens uppmärksamhet riktas mot den pågående konflikten i Ukraina uppmanar Svenska Afghanistankommittén (SAK) och International Rescue Committee (RESCUE) Sveriges regering att inte glömma bort Afghanistans kvinnor och flickor. Deras rättigheter har begränsats samtidigt som landet står inför en av de värsta humanitära katastroferna i vår tid.

Vi uppmanar till en ökning av det humanitära biståndet och politiska förändringar för att förhindra hungersnöd, rädda liv och sätta stopp för de fruktansvärda förhållanden som drabbar kvinnor och flickor. Här kan Sverige visa ledarskap.

Talibanerna har begränsat flickors och kvinnors möjligheter att både utbilda sig och arbeta. I slutet av mars kom beskedet från regimen att skolor för flickor över tolv år kommer fortsätta att vara stängda, i motsats till vad man tidigare har lovat. Landets flickor och kvinnor lider dubbelt när rättigheter tas ifrån dem och landets ekonomi skenar mot en avgrund.

Inom det närmaste halvåret riskerar 97 procent av Afghanistans befolkning att leva i fattigdom. Hälften är redan nu i akut behov av mat, bränsle, skydd och sjukvård. Ofattbara nio miljoner människor lever på gränsen till svält, varav en miljon är barn.

Tjugo års framsteg inom till exempel mödrahälsovård och flickors utbildning riskerar att tillintetgöras.

—  Andreas Stefansson och Therése Engström

Våra organisationer, Svenska Afghanistankommittén (SAK) och International Rescue Committee (RESCUE), har arbetat i Afghanistan i över 30 år och vi har aldrig tidigare sett en så allvarlig försämring av det humanitära läget. Svår akut undernäring ökar snabbt bland barn vid våra respektive hälsokliniker och sjukhus i provinserna Khost, Herat, Wardak och Nuristan. Våra organisationer har utökat sina vårdplatser för undernärda kvinnor och barn för att möta de ökande behoven.

Kvinnor och flickor är särskilt sårbara när familjer tar till desperata lösningar för att få mat på bordet. Vi ser allt fler barn som tvingas in i barnarbete och döttrar som gifts bort i barnäktenskap. Flickor som tvingas lämna skolan kommer sannolikt aldrig tillbaka när de blir bortgifta eller får egna barn. Vi för en kamp mot tiden.

Omvärldens restriktioner sedan augusti har syftat till att straffa talibanerna, men i själva verket är det civilbefolkningen, särskilt flickor och kvinnor, som har drabbats hårdast. Landets offentliga sektor har slagits i spillror efter att internationellt stöd till statsapparaten strypts.

Tjugo års framsteg inom till exempel mödrahälsovård och flickors utbildning riskerar att tillintetgöras. Ekonomin och banksystemet har paralyserats av sanktioner och den afghanska centralbankens tillgångar, som finns i USA och Europa, har blockerats.

Vi välkomnar de åtaganden som gjordes vid den internationella givarkonferensen för Afghanistan den 31 mars för att lindra den humanitära krisen. Men det stöd som utlovats är fortfarande långt ifrån tillräckligt för att täcka de behov som finns, och en långsiktig strategi saknas. De tillfälliga lösningar som finns på plats, till exempel att lärarlöner betalas ut via Unicef, är både kostsamma och kortsiktiga.

Att stoppa den pågående ekonomiska kollapsen bör vara en omedelbar prioritet. Alla stater som fryst afghanska tillgångar bör frigöra dessa för att återställa likviditeten i banksystemet. Humanitärt bistånd kan inte ersätta en fungerande ekonomi för 40 miljoner människor.

Afghanistans kvinnor står fortsatt redo att kämpa för sina rättigheter. Vi måste ge dem vårt fulla stöd.

—  Andreas Stefansson och Therése Engström

Sverige har under lång tid varit en viktig partner för den långsiktiga utvecklingen i Afghanistan. Tack vare svenskt bistånd har hundratusentals flickor fått gå i skolan, mer än 400 barnmorskor har utbildats av Svenska Afghanistankommittén och RESCUE har stöttat familjer med grundläggande förnödenheter, vilket minskar risken för barnarbete och barnäktenskap. Både Svenska Afghanistankommittén och RESCUE har nyligen fått medel från Sida för att stärka sjukvården i landet, men nu behövs både akut stöd för att mildra den hungersnöd som råder och en långsiktig plan för hur livsviktig samhällsservice ska upprätthållas.

Sveriges feministiska utrikespolitik måste omsättas i handling när det gäller Afghanistan. Ingenstans i världen har kvinnors och flickors situation försämrats så drastiskt det senaste året som där.

Vi uppmanar regeringen att:

  • Sätta press på talibanerna att respektera flickors och kvinnors rättigheter och inkludering i samhället.
  • Verka för att den afghanska centralbankens reserver som finns i USA och Europa frigörs och används för att stabilisera den afghanska ekonomin.
  • Sätta press på det internationella samfundet att skyndsamt hitta former för att återuppta det långsiktiga stödet till Afghanistan så att arbetet med att värna kvinnors och flickors rättigheter kan fortsätta.

Afghanistans kvinnor står fortsatt redo att kämpa för sina rättigheter. Vi måste ge dem vårt fulla stöd.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig