Debatt

Johan Dalman ser, stärker och uppmuntrar sina medmänniskor

I biskop Johan skulle Svenska kyrkan få en ärkebiskop som ständigt talar om Jesus i alla sammanhang, skriver Birgitta Wrede.

Biskop och teologie doktor Johan Dalman är sedan 2015 Strängnäs stifts 58:e biskop. Som domprost under sju år i Strängnäs domkyrkoförsamling var biskop Johan Dalman en kyrkoherde som bildligt talat öppnade portarna i katedralen mot samhället och medverkade till att församlingen blev en självklar samarbetspartner i stadens liv och hela stiftet.

Som stiftsbiskop är biskop Johan den ständige och gode uppmuntraren, mån om den lilla församlingen såväl som om den stora församlingen. Biskop Johans predikningar kännetecknas ofta av hans tre tumregler: Be, bry dig och fira gudstjänst. Det är predikningar fyllda av hopp, där tron är ett sätt att leva och trons frö i världen sås av oss vanliga människor.

Vad får Svenska kyrkan om den väljer biskop Johan Dalman till sin nye ärkebiskop? Jo, en ärkebiskop som har en stor och god förmåga att tala och skriva om tron på ett för många människor tillgängligt sätt – något han bevisat i de böcker han skrivit, bland annat Högt i tak i heliga rum, Böndagbok och Pärlor för livet: Frälsarkransen.

Svenska kyrkan skulle få en ärkebiskop som ständigt talar om Jesus i alla sammanhang, en man som har bönen som livsnerv.

Jag är övertygad om att biskop Johan Dalman är rätt kandidat att axla ärkebiskopsämbetet, att han med kraft både kan och vill tala om Jesus och kan förmedla hopp, framtidstro och glädje.

—  Birgitta Wrede

Johan Dalman skulle bli en ärkebiskop med förmåga till modern kommunikation, väl förberedd och med vilja att även lyssna till sin omgivning. Svenska kyrkans ärkebiskop skulle vara en teolog med sällsynt goda erfarenheter av ekumeniskt arbete, dels från den världsvida kyrkan, dels hemma i Sverige.

Johan Dalman skulle bli en ärkebiskop som ser, stärker och uppmuntrar sina medmänniskor. En ärkebiskop som älskar Svenska kyrkan och ser dess möjlighet till dialog och goda relationer. En ärkebiskop som frimodigt deltar i det offentliga livet och bejakar Svenska kyrkans självklara samhällsengagemang.

Jag är övertygad om att biskop Johan Dalman är rätt kandidat att axla ärkebiskopsämbetet, att han med kraft både kan och vill tala om Jesus och kan förmedla hopp, framtidstro och glädje till alla – både Svenska kyrkans medlemmar och dess medarbetare, och till hela Sveriges folk.

Jag säger som min kollega i stiftsstyrelsen: “Om man har något som är riktigt bra så ska man dela med sig.” Och det vill vi i Strängnäs stift göra genom att föreslå vår biskop Johan Dalman som Sveriges nästa ärkebiskop.

Under perioden 13-17/5 kommer Dagen publicera en debattartikel om dagen där en av de fem ärkebiskopskandidaterna lyfts fram.


Fler artiklar för dig