Debatt

Umgås du bara med människor som är lika dig bidrar du inte till integrationen

Okunskap föder rädsla och rädsla skapar ett hat som gör Sverige allt mer segregerat. Det enda sättet att få ordning på detta är att bygga broar, skriver Charbel Gabro.

Om jag var statsminister hade jag tagit tillvara på de bästa idéerna i varje parti i Sverige, oavsett vilket parti som lagt fram förslagen. Jag hade försökt förena det bästa av alla världar för att lösa de utmaningar vårt land står inför och ingjuta hopp om att förändring är möjlig.

En händelse som präglat mitt liv är när en av ungdomarna jag jobbat med under en tid i ren frustration sa: “Det är svårt att betala skatt i Sverige, för då måste man ha ett vitt jobb. Mannen, jag kommer aldrig få ett vitt jobb och därför är det enklare för mig att göra svarta pengar.”

Att radikalt öka möjligheten till jobb är en av de viktigaste punkterna för politiker att bemöta. Det måste bli lättare att arbeta än att få bidrag – bidrag som i dag nästan kan uppgå till samma summor som en del vanliga jobb.

Det måste dessutom bli enklare att anställa människor. Att sänka tröskeln för arbetstagare att anställas i de svenska bolag som skriker efter arbetskraft men som tyvärr inte vågar anställa på grund av bristande språkkunskaper och kulturella skillnader. I dag blir konsekvenserna för en arbetsgivare som råkat göra en felrekrytering så stora att många undviker det okända och enbart går på säkra kort.

Om vi umgås med människor som är lika oss då bidrar vi inte till att Sverige blir ett hållbart land, för vi kommer rekrytera, dejta och gifta oss inom de kontaktnät vi har.

—  Charbel Gabro

Okunskap föder rädsla och rädsla skapar ett hat som gör Sverige allt mer segregerat. Det enda sättet att få ordning på detta är att bygga broar. Nu menar jag inte fysiska tunga cementbroar förstås, utan mänskliga och kärleksfulla sådana. Människor behöver mötas. Människor behöver tillsammans våga lyfta de frågor vårt samhälle har utmaningar med.

Jag syftar inte främst på alla skjutningar och all droghandel utan på allt det som sägs bakom stängda dörrar. Genom att mötas, samtala och försöka förstå varandra kan fördomar krossas, samförstånd växa fram och samhället bli helt. Inte likadant som förut, men helt.

Därför behöver både du och jag, både arbetare och statsminister, se över hur vi umgås, hur vår bekantskapskrets ser ut, vilka vi umgås med. Om du umgås med människor som är lika dig då bidrar du inte till att Sverige blir ett hållbart land, för du kommer rekrytera, dejta och gifta dig inom de kontaktnät du har.

Men om du däremot däremot umgås med människor som är olika dig i sitt utseende, ursprung, status, kön, religion och kultur är det sådana som dig som vi ska bygga våra mänskliga broar på. På det här sättet skapar vi den vi-känsla som kommer göra Sverige till det hållbara land vi alla strävar efter.

Under tiden fram till valet kommer Dagen publicera ett antal texter på temat ‘Om jag var statsminister, då skulle jag …’ där olika skribenter delar personligt vad de skulle sätta fokus på för frågor om de fick bestämma fritt.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig