Debatt

Sex är ju alltid intressant - eller?

Eva Skog: Frågan om sex har i många fall blivit ett praktexempel på att kasta ut barnet med badvattnet. Speciellt för alla som så gärna vill göra det rätta, leva rent och helga sig.

Varför publicerar Dagen debattartiklar om sex? Texter som tar upp frågor om lust och vikten av att samlag ska vara njutbart för båda parter? Är inte det att gå lite väl långt i frispråkigheten?

Sex är svåra saker. Inte minst att diskutera. Lätt rodnad färgar snabbt de flestas kinder. Men alla har, på något sätt, en relation till ämnet: Utan sex hade mänskligheten dött ut tämligen snabbt. Det hade varit Adam och Eva. Punkt.

Men Gud hade andra planer. Uppfyll jorden, sa han, och det är väl en av få befallningar vi människor varit riktigt bra på att lyda. Många möten i sänghalmen mellan man och kvinna har det blivit under årtusendenas gång. Vilken tur att Gud såg till att det kunde vara en rätt angenäm upplevelse för båda parter.

Kanske just för att sex har en så oändligt livsviktig funktion har det kringgärdats av starka normer. Snedsteg har historiskt sett – och dessvärre är det fel att säga “historiskt” – kunnat få ödesdigra konsekvenser, för enskilda, för släkter. Därför är det på sätt och vis lätt att förstå alla försök att reglera och kontrollera sex och lust. Både av maktskäl och skyddsskäl. Steget därifrån till att tysta ner samtalet helt, innesluta allt relaterat i dunkel för att inte väcka förbjudna tankar och känslor, ja till och med skambelägga också fullt naturliga känslor, är inte långt eller svårbegripligt. Men sorgligt.

För det har i många fall blivit ett praktexempel på att kasta ut barnet med badvattnet. Speciellt för alla som så gärna vill göra det rätta, leva rent och helga sig: “ni ska vara heliga, för jag är helig” (1 Pet 1:16).

Många kristna har gått miste om det goda i sin iver att hålla sig långt borta från det onda.

—  Eva Skog

Det mesta goda kan förvridas till något ont. Så har också skett på detta område. Sex kan skada, skapa sår, förvandla människor till objekt i stället för älskade subjekt, frambringa liv som inte välkomnas. I alla tider – och aldrig så offentligt som i vår tid – har mänskligheten frossat i det Bibeln kallar orenhet. Pornografin drar in helt ofantliga summor. Tillgängligheten är större och enklare än någonsin. Åldern då unga introduceras för samtidens syn på sex – ofta med fokus på den egna maximerade upplevelsen snarare än relationen – blir allt lägre.

Och så har det kunnat ske en sammanblandning mellan orent och rent, mellan sådant Gud uppmanar oss att fly ifrån och sådant som är både tillåtet och vackert. Och många kristna har gått miste om det goda i sin iver att hålla sig långt borta från det onda. Njutning och lust, starka känslor som kan få en att nästan tappa kontrollen, nog måste det räknas dit?

Bör kristna, skapade med samma fysiologi och känslor som alla andra, endast möta och influeras av den här världens syn på sex, eller ska gudsrikesfolket frimodigt erbjuda ett alternativt samtal? Om gudagiven lust, längtan och glädjefull förening av två till ett. Hjälpa varandra att upptäcka och behålla det välsignade barnet, men slippa solkigt badvatten. Det är Guds älskade värda.

Därför publicerar Dagen debattartiklar om sex. Också sådana som riskerar färga ett och annat ansikte rött.

Fler artiklar för dig