Debatt

Tänk bredare, djupare och större när ni skriver ny musik för församlingarna

Ska vi nå alla typer av människor och ge andlig inspiration till alla måste musikutbudet i frikyrkorna breddas, skriver Berit Selin.

Det har under hösten skrivits och talats mycket om lovsångens betydelse för ungdomars tro. Den är större än både föräldrar, pastorer, bibelläsning och vanlig bön. Musik, av alla slag, är verkligen en fantastisk källa till såväl glädje som tro, och alla de som engagerar sig i musiken i församlingarna är värda all uppskattning. Vilket viktigt jobb de gör, och så mycket gott de förmedlar! Med tanke på lovsångens betydelse för tron är det bra att så mycket redan görs för att verka för teologiskt fördjupande texter. Både låtskrivare och pastorers medverkan i denna process är därför viktig. Men även i musikaliskt hänseende är en fördjupning önskvärd.

Musiken ska ju nå alla olika människor – unga, medelålders och äldre, och yrkesmusiker – också klassiska musiker. Då måste man skriva musik, kvalitativ musik, i alla olika musikstilar och genrer. Ska vi nå alla typer av människor och ge andlig inspiration till alla måste musikutbudet i frikyrkorna breddas.

Min tro har inte baserats på den andliga musiken i kyrkan även om musiken är en stor del av min identitet. Min tro är baserad i min personliga relation till och erfarenhet av Gud och Kristus genom min egen bön i mitt dagliga liv.

Kan det vara så att denna utveckling bland ungdomarna i samhället också är en orsak till varför lovsångens betydelse för unga i kyrkan blivit allt större - för att det sjungna budskapet är lättare att ta till sig än ett nedskrivet?

—  Berit Selin

Musiken i kyrkan har däremot varit en inspiration och ibland irritation, då jag ibland känt mig vingklippt, ibland välsignad. Det är viktigt att varje kristen människa får en egen relation med Gud som gör att ens tro inte står och faller med andra människors tyckande eller avsaknad av deras förståelse. Men det förutsätter bra ledare som kan bidra med god undervisning utan dogmatiskt tänkande men med ödmjukhet, lyssnande och fördjupad bibelundervisning.

Så alla musik- och låtskrivare i frikyrkorna: Tänk bredare, djupare och större när ni skriver ny musik för församlingarna. Tänk på att även instrumental musik bör ha sin plats i gudstjänsten. Gud verkar i helheten. Det kontemplativa i att lyssna även på ett musikstycke kan bereda sinnet för predikan. Sedan behöver inte samma fras upprepas i all oändlighet. Har man hört en sång rakt igenom kan man reflektera över innehållet.

I samhället talas det ofta om att läsförståelsen har sjunkit bland unga. De läser allt färre böcker – mellan 2007 och 2018 har andelen unga som läser böcker varje vecka, halverats från 60 till 30 procent – och många har svårt att ta till sig innehållet i en mer komplicerad text, till exempel en längre nyhetsartikel.

Kan det vara så att denna utveckling bland ungdomarna i samhället också är en orsak till varför lovsångens betydelse för unga i kyrkan blivit allt större - för att det sjungna budskapet är lättare att ta till sig än ett nedskrivet? Kan bristande läsförståelse och läsvana också förklara varför bibelläsningen minskat?

Om så är fallet är det något vi skulle behöva ta höjd för i sättet vi arbetar på och förmedlar evangelium, men också något vi behöver se som en utmaning att verka för att förändra. Vi människor behöver det talade, det sjungna och det skrivna ordet.


Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig