Debatt

Regeringen behöver gå från ord till handling i att bistå världens förföljda kristna

Ta tillfället i akt att i utrikesdeklarationen lyfta fram rätten till religionsfrihet runt om i vår värld och på allvar uppmärksamma kristnas särskilt utsatta situation, skriver Yusuf Aydin, Hans Eklind och Ingemar Kihlström (KD).

360 miljoner kristna i världen förföljs på grund av sin tro. Det är ett ofattbart stort antal och innebär att kristna är den mest förföljda religiösa gruppen i världen. Kyrkobesökare skjuts till döds efter gudstjänst och ungdomar som konverterat från islam misshandlas. Vittnesmålen om bristen på religionsfrihet är många och förföljelsen har dessvärre förvärrats och intensifierats.

Efter den förra regeringens kompakta och obegripliga tystnad kring förföljelsen av kristna, är förväntan stor på vår nuvarande regering. Vi måste sätta press på de länder där troende människor förföljs.

En av de grundläggande mänskliga rättigheterna är att öppet få visa och också utöva sin tro, något som dock inte är möjligt för många människor runt om i vår värld.

Den internationella människorättsorganisationen Open Doors följer i en världsomspännande kartläggning kontinuerligt upp kristna människors möjligheter att utöva sin tro, vilket redovisas i World Watch List (WWL).

Vi ser också att det är relevant att sätta krav på religionsfrihet i relation till mottagande av svenskt bistånd.

—  Yusuf Aydin, Hans Eklind och Ingemar Kihlström (KD)

Där listas de 50 länder där förföljelsen av kristna är som värst och uppföljningen för 2023 som nyligen presenterats, visar en oerhört bekymmersam verklighet och fortsatt negativ trend: Ett mycket stort antal människor världen över dödas och förföljs på grund av sin kristna tro.

I de 50 länder som listas i WWL förföljs eller diskrimineras uppskattningsvis 312 miljoner kristna. I samtliga av dessa länder anses förföljelsen vara mycket eller extremt allvarlig, enligt den gradering som används i WWL.

Antalet förföljda kristna är dock fler än så, eftersom resultatet som redovisas begränsas till att enbart omfatta dessa 50 länder. Uppskattningsvis möter kristna i ytterligare 26 länder allvarlig eller mycket allvarlig förföljelse, vilket innebär att sammanlagt över 360 miljoner kristna världen över förföljs eller diskrimineras.

Under rapporteringsperioden för WWL 2023 dödades 5 621 kristna på grund av sin tro och de senaste årens negativa utveckling förklaras främst av en ökning av dödligt våld i Nigeria och andra afrikanska länder söder om Sahara. Situationen är som värst i Nordkorea, Somalia och Jemen, men även länder som exempelvis Indien, Afghanistan och Saudiarabien sticker ut.

I Tidöavtalet och i den regeringsdeklaration som lämnades av den nya regeringen i höstas lyftes konvertiters situation och behov av stöd i Sverige. Kristdemokraterna har också sedan lång tid tillbaka genom argumentation i riksdagsdebatter och motioner fört fram behovet av att Sverige bör agera mer aktivt för att säkerställa kristna minoriteteters möjlighet att utöva sin tro.

Vi hoppas att regeringen tar tillfället i akt genom att i utrikesdeklarationen lyfta fram rätten till religionsfrihet runt om i vår värld och på allvar uppmärksamma kristnas särskilt utsatta situation.

Sverige bör också aktivt agera för att krav på religionsfrihet i praktiken ställs på länder där kristna enligt WWL 2023 upplever förföljelse, samt verka för att sanktioner införs när länder inte möjliggör fritt religionsutövande enligt FN:s mänskliga rättigheter.

Vi ser också att det är relevant att sätta krav på religionsfrihet i relation till mottagande av svenskt bistånd.

De förföljda kristna i vår värld behöver få stöd för att fritt kunna utöva sin tro. För oss kristdemokrater är det en självklarhet att Sverige ska göra vad vi kan för att bistå i det arbetet. Nu behöver regeringen gå från ord till handling och agera.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar