Debatt

Två kön är inte bara en produkt av gammaldags fördomar

Nu ifrågasätts ett så grundläggande begrepp som kön. Till sist är det inget annat än en attack på sanning och verklighet, skriver Morgan Malmborg.

Nedbrytandet av gamla föreställningar fortgår i snabb takt. Också ett så grundläggande begrepp som kön ifrågasätts nu. Till sist är det inget annat än en attack på sanning och verklighet. Det som förr gällde för självklart, att vi föds som man och kvinna, börjar nu mer ifrågasättas av de kulturradikala. Det förklaras vara en produkt av gammaldags fördomar.

I en aktuell interpellationsdebatt säger ansvarigt statsråd, kristdemokraten Acko Ankarberg Johansson, att regeringen avser att gå vidare med den tidigare regeringens arbete med ny lagstiftning där kön ska vara en fråga om den enskilde individens personliga uppfattning.

En så grundläggande kategori i skapelsen som kön sägs alltså vara en fråga om personlig uppfattning enligt en ledande företrädare för ett parti som en gång grundades som ett kristet intresseparti. Var finns Svenska kyrkan och våra frikyrkor i denna debatt? När politikerna och kyrkorna är tysta kommer stenarna ropa.

Fler artiklar för dig