Debatt

51 EFK-ledare: Inser EFK vad rapporten öppnar för?

Replik. Vi vill uppmana alla EFK:s församlingar att tänka efter vart vi vill gå. Frågan handlar inte bara om hur vi bemöter människor utan berör indirekt äktenskapssynen, skriver 51 EFK-pastorer och ledare.

Vi har läst rapporten Helighet och Barmhärtighet, och vi vill säga tack till rapportgruppen för allt arbete. Omfattningen och det teologiska språket gör att man behöver läsa sakta och ingående för att få en bild av innehållet och slutsatserna. Texten innehåller delar som är bra och berättelser som blir viktiga påminnelser om att vi behöver bli bättre på att bemöta alla människor, oavsett sexuell läggning, med kärlek och respekt.

Tyvärr innehåller rapporten även flera delar som känns oklara eller svårtolkade. Vi anser att den som helhet blir en positionsförflyttning på viktiga områden. Vi vill kortfattat peka på tre områden där vi finner rapporten problematisk.

För det första: I den bibelutläggande delen där man presenterar en “närläsning” av de relevanta bibeltexterna försöker man utreda grundbetydelsen av olika ord med hjälp av antika källor från Egypten, Mesopotamien, Rom och grekisk kultur. Denna del är mycket tungläst och vi undrar om det avvaktande och vaga språket verkligen är till hjälp för den vanlige församlingsmedlemmen i EFK:s rörelse.

Slutsatserna blir tvekande formuleringar om att man inte riktigt kan förstå vad texterna säger, särskilt om 3 Mos 18:22 och 20:13. Här tycker vi att man frångår en grundläggande princip i bibeltolkning, nämligen att efter sitt eget tolkningsarbete interagera med andra exegeter. Rapportförfattarna i all ära, men det är inte första gången i historien en exeges görs på dessa bibeltexter. De översättningar som gjorts av dessa texter världen över är så gott som samstämmiga och ifrågasätter inte den klassiska förståelsen av samkönade relationer.

Vi anser även att rapporten uppvisar en teologisk svaghet då alla texter som i positiva ordalag talar om äktenskapet mellan man och kvinna nästan inte nämns alls. Bibelns vägledning är inte bara de texter som talar om samkönat sex (som alla är förbud eller negativa till detta) utan framför allt alla positiva påbud om hur Gud vill att sex ska utlevas i ett heterosexuellt äktenskap.

Att följa råden kommer i slutänden leda till en förändrad, könsneutral, äktenskapssyn. Frågan är om de som formulerat dessa råd insett dessa konsekvenser eller ej?

—  Debattörerna

För det andra: Behovet av kontextualisering har alltid varit viktigt i en evangelikal förståelse av Bibelns texter, men rapporten är otydlig i sina slutsatser. Samtidigt som man skriver att församlingar inte ska “anamma samhällets syn på sexualitet eller välja bort texter som är svåra” skriver man några rader senare att kontextualisering bland sekulariserade svenskar kan “innebära ett större bejakande av samkönade relationer”. Detta är en uppenbar motsättning som gör rapporten otydlig och svårtolkad.

Enligt rapporten tycks kontexten inte bara styra metod och stil utan även vilken sexualmoral som bör förmedlas. Här argumenterar författarna för en positionsförflyttning från en syn där innehållet förmedlas på bästa sätt för sammanhanget, till en syn där kontexten tillåts styra det teologiska innehållet.

I detta sammanhang är det också mycket problematiskt att använda Apg 15, där den första församlingen kände igen Andens verk i icke-judiska troende, som “hermeneutisk nyckel”. Detta riskerar att leda till en godtycklig subjektivitet där vi ska känna igen Guds verk i människors liv helt frikopplat från deras lärjungaskap till Jesus. Men hur kan “Andens verk” stå i konflikt med Bibelns undervisning?

För det tredje: Rapportens uppdrag var inte att utreda äktenskapsfrågan. De råd som ges i den avslutande delen förutsätter dock att man gjort en förflyttning i äktenskapssynen. Råden lyder: att “man, oavsett om man lever i en samkönad relation eller inte, bör få vara medlem i en EFK-församling. Till alla modiga som delat sina berättelser med oss råder vi EFK-församlingar att säga: Välkommen hem!”

Här är det oklart om rapporten menar par som lever sambo eller är gifta. Om rådet är att generellt välkomna samkönade sambopar, ska då även heterosexuella sambopar generellt välkomnas utan undervisning om äktenskap? Även om vi naturligtvis vet att alla människor är på en resa och att det finns människor som lever i samboförhållanden i våra församlingar innebär det ju inte att församlingen ändrar sin undervisning att äktenskapet är den av Gud instiftade samlevnadsformen. Ska högre standard gälla för heterosexuella par, där vi ska förvänta oss giftermål, än för homosexuella par?

Men om rådet ska förutsätta att de par man ska välkomna är gifta, oavsett om de är heterosexuella eller homosexuella, då har EFK bytt äktenskapssyn. Att följa råden kommer i slutänden leda till en förändrad, könsneutral, äktenskapssyn. Frågan är om de som formulerat dessa råd insett dessa konsekvenser eller ej?

Vi vill tydligt uppmana alla EFK:s församlingar att nu tänka efter vart vi vill gå. Frågan som ställs på sin spets är inte bara hur vi på ett pastoralt varsamt sätt bemöter människor utan berör indirekt äktenskapssynen, även om den inte ingick i arbetsgruppens uppdrag.

Råden leder oss helt enkelt i en riktning som Bibeln inte ger oss mandat att gå. Vi kan bli mycket bättre på inkludering i våra gemenskaper, men som vi ser det behöver vi bottna i Guds ords ordningar för samlevnad för att komma rätt.

Vi vill hålla fast vid den äktenskapssyn som den kristna kyrkan haft i alla tider, att äktenskapet är ett förbund mellan en man och en kvinna.

Pastorer i EFK:

David Axelsson (Huskvarna),

Marcus Ringbäck,

PH Sandahl,

Hans Jansson,

Anney Haglund,

Andréas Andersson,

Mikael Boman,

Angeline Leetmaa,

Lars-Göran Sundberg,

Magnus Lindeman,

Tord Renkel,

Andreas Rosdal,

Rui Sousa,

Maritha Vilhelmsson,

Stig Bomberhult,

Gustaf Lander,

Esther Jervis,

Adrian Jervis,

Anna Aspås,

Charlotta Aginger,

Magnus Östberg,

Fredrik Claesson,

Patricia Ask,

Tomas Ask,

Mats Nordén,

Andreas Holm,

Christer Roshamn,

Ruben Johansson,

Rickard Holst,

Sofia Holst,

Joanna Simonsson,

Johan Gustafsson,

Micael Nilsson,

Marianne Gustafsson,

Johan Dahlberg,

Nathalie Dahlberg,

Ferro Mehmedovic,

Håkan Hansson,

Marita Hansson,

Kiell Tofters,

Peder Möller,

Solweig Möller,

Urban Gustafsson,

Bo Wettéus,

Kjell Axel Johanson,

Robin Arvidsson,

Ronny Söder,

Göran Didrikson,

Henrik Steen, bibellärare

Greger Erixon, ordförande i EFK församling

Per-Magnus Börefelt, församlingsledare, EFK

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar