Debatt

Det finns många goda skäl att stödja staten Israel

Replik. Menar Gitten Öholm att vi ska stå upp för Israel i sin nuvarande krigföring? skriver Daniel Holmgren.

Gitten Öholm efterfrågar mer av gehör hos präster och pastorer att inte tiga utan stå upp för Israel och dess plats i Guds Ord. Det är lite oklart vad hon menar och vad det är hon vill. I mitt flöde på Facebook ser jag en mängd kollegor som står upp för Israel eller på andra sätt skriver om det. Våra kristna tidningar är inte heller tysta om det.

Och vad menar hon är det vi ska stå upp för? Med några lösryckta citat från Bibeln som ingalunda är lärobindande vill hon att vi ska förstå vad gudsfruktan inför skriften är.

Menar Öholm att vi ska stå upp för Israel i sin nuvarande krigföring? Är jämförelsen med Hamas och amalekiterna detsamma som att vi ska heja på när Israel dödar och krossar Hamas, där även civila drabbas? Är det där som den andliga striden står? Är vi tillbaka till det gamla förbundet där Israels fiender också ska ses som andliga fiender som ska förgöras genom ”heliga krig”?

Gud är inte pacifist, skriver hon. Så långt jag kan se Jesus och läsa det han sa så var han det.

Jesus kom för det judiska folket och han är lika mycket deras frälsare som alla andras.

—  Daniel Holmgren

Jag hänger inte med på den krigsretorik som Öholm verkar presentera här. Det är väl tvärtom: Just för att striden är andlig så ska vi inte strida med världsliga vapen, och vi kämpar inte mot kött och blod utan främst genom bön (Ef 6:12), det skriftställe som Öholm själv refererar till när hon skriver om vapenrustningen.

Hon skriver också att det till och med räcker att ignorera Israel för att dra på sig Guds dom och hänvisar till 1 Mos 12:3 där det står att Gud säger till Abraham: ”Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall jordens alla släkter bli välsignade.”

Men det löftet är knutet till Kristus och gäller inte per automatik landet och folket i sig självt, eller att man måste stödja staten Israel vad den än gör. Paulus vänder på det hela och säger att det inte handlar om en avkomma i plural (folket) utan om singular (Kristus) i Gal 3:16.

Det är alltså som Kristusbärare och bärare av Guds löften som är välsignade och det är på grund av det judiska folkets utkorelse att bära fram löftessonen som vi andra blir välsignade när vi tar emot Jesus Messias. Det är på detta sätt som frälsningen kommer från judarna (Joh 4:22).

För mig är det självklart att stödja och välsigna det judiska folket främst för att det nya förbundet slöts med Israels hus och Juda hus (Jer 31:31–34). Det är i det förbundet vi andra är inympade, i det äkta olivträdet, det sanna Guds folk.

Jesus kom för det judiska folket och han är lika mycket deras frälsare som alla andras. När Paulus deklarerar att Israel inte är förkastat så förklarar han att det än i dag finns en rest utvald av nåd (Rom 11:1–6). Ytterst handlar det om Guds nåd och trofasthet mer än om fysisk härkomst. Och det är så Gud hela tiden har jobbat. De som tror och följer honom är de som tillhör gudsfolket (Hebr 14:12–18).

Paulus skriver i Romarbrevet 10 att hans hjärtas önskan och bön är att judarna ska bli frälsta. Och så skriver han att Kristus är lagens fullbordan. Paulus bön är alltså att judarna ska bli frälsta. Det är min bön också, att de som var bärare av Kristus och först fick löftena också ska få njuta av frukten: frälsningen. Deras upprättelse, Israels upprättelse, är Kristus. Att Jesus kom till dem först visar att Gud är trofast och sannfärdig.

Jag tillhör dem som menar att församlingen inte föds på pingstdagen, den fullbordas. Principen om frälsning genom tro, Guds nåd och hans löften är alla gammaltestamentliga principer som följer med in i det nya och fullkomnas på så sätt att Anden utgjuter sig över allt kött. Nu kan alla som vill komma in i Guds förbund – det som först slöts med Israel.

I Gamla testamentet var det i princip bara judar, under apostlatiden nästan bara judar och nu mer uppblandat. Det finns ingen ersättning, bara en fortsättning! Allt Guds Ord är fött och framväxt i och genom en judisk kultur. Genom att förstå våra judiska rötter förstår vi mer av Guds Ord. Vad deras upprättelse enligt Rom 11:15 kan innebära vet vi inte, men utifrån deras utkorelse i historien vill jag ha samma hjärta som Paulus: att de ska få möta den Messias som jag har fått möta.

Jag håller med Gitten Öholm om att vi behöver kunna historien och rent allmänt finns många goda skäl att stödja staten Israel, den enda demokratin i Mellanöstern, mot de mörka krafter som terroristgrupperna utgör. Det är av de skälen som jag presenterat här som jag vill stå upp för judarna och deras land Israel.

Fler artiklar för dig