Debatt

Behövs omsorgsfull granskning av Islamiska förbundet i Sverige

ISLAMISM. Det är dags för Islamiska förbundet att ta avstånd från Muslimska brödraskapets ideologi, skriver Sameh Egyptson.

Svenska journalister måste bli betydligt bättre på att intervjua, ställa frågor och följdfrågor till islamiska politiska aktörer och göra en betydligt mer omsorgsfull granskning av dem, särskilt så Islamiska förbundet i Sverige.

Hamas, som grundades av medlemmar i Muslimska brödraskapet (MB), avslöjade genom attacken den 7 oktober sig kapabla till en av de värsta och mest omänskliga grymhet som går att föreställa sig.

När det gäller Hamas invasion av Israel och massakern på över 1200 civila, varav många kvinnor och små barn, liksom om den uppblossande antisemitismen i Sverige bland propalestinska grupper, är det tyst från Islamiska förbundet i svenska medier. Inga fördömanden har hörts av dess företrädare. Varför vill man inte passa på att markera mot dessa barbariska handlingar?

I uttalandet nämns inte en enda gång de bestialiska attackerna mot civila israeler som utlöste kriget.

—  Sameh Egyptson

Islamiska förbundet i Sverige har däremot varit snabbt med att fördöma Israels motattack mot Hamas och kallade det “massakern på civila”. I uttalandet nämns inte en enda gång de bestialiska attackerna mot civila israeler som utlöste kriget.

Däremot uppmanades bland annat “alla beslutsfattare, företagare och konsumenter att göra sitt yttersta för att stoppa de israeliska attackerna mot civila genom bojkott, desinvesteringar och sanktioner. Vi uppmanar våra medlemmar att fortsätta protestera och öka medvetenheten om den palestinska frågan.” Det är tydligt att civila muslimer särbehandlas i förbundets politiska uttalande.

Islamiska förbundet har tagit emot flera miljoner kronor av svenska skattemedel och borde ha en demokratisk värdegrund där människovärdet är centralt oavsett religion eller nationalitet. Förbundets definition av människovärde bör uppenbarligen debatteras.

Självklart är inte alla muslimer antisemiter, men förbundet har flera gånger avslöjats med att sprida antisemitisk propaganda och bjuda in antisemitiska föredragshållare. Dess talespersoner har i decennier presenterat sig som talespersoner för “den sanna islam”, som enligt Muslimska brödraskapet är bokstavstolkning av Koranen, en som inte får ifrågasättas eller kritiseras.

Man kan undra varför de många surorna om att beskydda och respektera judar inte tolkas lika bokstavligt. De uteblivna fördömandena av Hamas handlingar mot judar och antisemitism stärker bilden av sambandet med antisemitismen i “den sanna islam”.

När Ebba Bush framhöll att Kristdemokraterna accepterar kritik av Bibeln som en rättighet i en demokrati, och att Islamiska förbundet borde kunna göra samma sak, kallade förbundets talesman henne för “tondöv”. Menar han att kritik mot Koranen är värre än kritik mot Bibeln eftersom Koranen anses stå över Bibeln i helighet?

Detta är en medeltida föreställning i Koranen och i enlighet med Muslimska brödraskapets ideologi där “folk” definieras efter religion och “muslimerna” ses som Guds utvalda “folk”. Kanske kan Islamiska förbundets selektiva syn på människovärde förklaras med att man anser att muslimer är Guds utvalda folk och övriga (bland annat judar) ska underkasta sig deras sharialagar och makt?

Det är dags för Islamiska förbundet att ta avstånd från Muslimska brödraskapets ideologi, inträda i upplysningstiden och det moderna samhället.

Fler artiklar för dig