Debatt

46 kristna ledare: Människolivets värdighet har stegvis devalverats

ABORT-DÖDSHJÄLP. På söndag den 17 december sätter vi ett särskilt fokus på vårt kristna ansvar att verka för människolivets okränkbarhet. Vår förhoppning är att många uppmärksammar detta med oss, skriver 46 kristna ledare.

Sedan mer än tjugo år firas Livets söndag den tredje advent. Denna dag sätter vi i våra församlingar ett särskilt fokus på vårt kristna ansvar att verka för människolivets okränkbarhet. På Livets söndag lyfter vi det faktum att livet börjar vid befruktningen och avslutas med den naturliga döden. I vårt samhälle har människolivets värdighet stegvis devalverats på många olika sätt. Omkring 35 000 ofödda barn mister årligen livet genom abort och i Sveriges riksdag finns starka röster som förespråkar dödshjälp.

Som kristna ledare är vi väl medvetna om de komplexa livssituationer som direkt eller indirekt kan leda fram till ett beslut om abort. Men vi är också medvetna om den smärta och sorg som en abort kan innebära, främst för kvinnan men även för mannen och anhöriga.

Många av oss har suttit i själavårdssamtal med kvinnor som under lång tid lidit av plågsamma minnen efter en tidigare genomgången abort. Att kvinnor ofta mår dåligt efter abort må vara ett tabubelagt ämne i samhället men bör inte vara det i våra församlingar. Kyrkans stora uppgift är att förmedla Guds förlåtelse till var och en som ångrar sig och vill börja om. Detta gäller naturligtvis också abort.

Blotta existensen av dödshjälpslagar innebär enligt rådet en risk för att synen på åldrande, livskvalitet och hänsyn till varandra på ett grundläggande sätt gradvis kommer att försämras.

—  46 kristna ledare

De starkaste rösterna mot abort är ofta kvinnor som själva gjort abort och sedan fått uppleva förlåtelse och helande från själsliga sår. En av dessa är den amerikanska debattören Emily Rarick. Hon har på X (Twitter) berättat hur hon överkonsumerat alkohol i försök att döva smärtan efter sina två aborter och att hon även gjort självmordsförsök. Hon har gråtit sig till sömns och drömt att få se och hålla sina aborterade barn.

Men i dag är hon helad och en stark röst för att det finns en väg till upprättelse även för andra i motsvarande situation. Hon understryker att varken utbildning, karriär, relationer eller något över huvud taget är värt att offra sitt barn för.

Vi vill att kvinnor som Emily Rarick ska finna stöd hos oss kristna. Vi vill tillsammans med dessa modiga röster ställa oss i främsta ledet till försvar för de ofödda barnens mänsklighet och värde. Varje liten människa, även den som vilar i sin mammas livmoder, är en gåva från Gud och detta liv bör skyddas och värnas hur litet det än är.

Vi kristna behöver också stå upp för att det är god palliativ vård som behövs i livets slutskede och inte dödshjälp. En utredning av Danmarks etiska råd (Nationalt center for etik) har med överväldigande majoritet tagit avstånd från dödshjälpslagar med motiveringen att dessa inte klarar att skydda de svagaste och mest utsatta grupperna i samhället.

Blotta existensen av dödshjälpslagar innebär enligt rådet en risk för att synen på åldrande, livskvalitet och hänsyn till varandra på ett grundläggande sätt gradvis kommer att försämras. Dessa slutsatser har de kommit fram till efter att grundligt ha gått igenom de teoretiska argumenten för dödshjälp och även de faktiska erfarenheterna från Nederländerna där dödshjälp tillämpats sedan 2002, samt från den amerikanska delstaten Oregon där assisterat självmord legaliserades 1997.

Den medicinska sjukdomsbehandlingen handlar dels om fysisk smärtlindring och symptomlindring. Men människan är mer än bara sin kropp. Ibland är det på det andliga, existentiella, psykologiska eller sociala planet som patientens främsta behov kan finnas. Erfarenheter visar att patienters behov av smärtlindring kan minska efter samtal med en präst eller pastor om andliga eller existentiella frågor.

Vårdens uppgift bör vara att främja och bevara fysisk hälsa under hela livet – inte minst för de mest utsatta, de som många i vår tid anser inte behövs. Patienter ska behandlas och vårdas på ett professionellt och etiskt sätt. Vår förhoppning är att många med oss på Livets söndag och hela året uppmärksammar människolivets okränkbarhet och värnar om människans inneboende värdighet.

Kardinal Anders Arborelius, OCD biskop Stockholms katolska stift (initiativtagare Livets söndag)

Andreas Engström, pastor Equmeniakyrkan

Anna Andersson, pastor Svenska alliansmissionen

Anna Sophia Bonde, präst Svenska kyrkan och fri skribent

Benedicta Lindberg, generalsekreterare Respekt

Berit Simonsson, Oasrörelsen

Bo Jeppsson, överste, samfundsledare Frälsningsarmén

Carl Skarin, präst EFS

Christian Åkerhielm, pastor Livets ord, Uppsala

David Byman, pastor Borås kristna center

David Ekerbring, föreståndare Församlingen Agape och ordförande Trosrörelsen

Daniel Berglund, pastor Brokyrkan, Sundsvall

Daniel Steen, pastor Sion, Flen

Hans Weichbrodt, inspiratör Oasrörelsen

Hans Wolfbrandt, kyrkoherde Lysekil och nationell ledare New Wine

Håkan Sunnliden, präst

Joakim Lundqvist, pastor Livets ord

Johanna Byman, ordförande Människovärde

Johannes Sundin, pastor Svedjeholmskyrkan, Örnsköldsvik

John Derneborg, pastor Pingstkyrkan Vänersborg

Johnny Foglander, Tillsammans för Sverige bönenätverk i samverkan

Kim och Maria Sjögren, pastorer One Heart Church

Krister Lilja, pastor Svenska alliansmissionen

Leif Johansson, pastor/föreståndare Vetlanda friförsamling

Lennart Fjell, pastor Elimkyrkan, Åmål

Linda och Gunnar Bergling, pastorer Församlingen Arken, Kungsängen

Martin Alexandersson, präst Svenska kyrkan

Mats Selander, ordförande Kristna värdepartiet samt MRO – Människorätt för ofödda

Olof Edsinger, generalsekreterare SEA – Svenska evangeliska alliansen

Olof Rugarn, med dr, f d överläkare obstetrik/gynekologi

Olof Schelin, präst EFS, Karlskrona

Per Ewert, fil.dr, direktor Claphaminstitutet

Peter och Kerstin Larsson, tidigare pastorspar Fyrens församling, Båstad

Peo Svensson, pastor Guds kraft, Sävsjö

Rune Borgsö, pastor Livets ord, Uppsala

Sebastian Asklund, pastor Livets ord, Uppsala

Simon Ahlstrand, pastor Livets ord, Uppsala

Stefan Gustavsson, direktor Apologia

Stefan Swärd, pastor Evangeliska frikyrkan och statsvetare

Thomas Idergard, jesuitpater och ordförande i katolska stiftets kommission för Rättvisa och fred, Stockholm

Thomas Nordberg, pastor Svedjeholmskyrkan, Örnsköldsvik

Tomas Seidal, med dr, överläkare (patologi och cytologi)

Åsa-Karin Brunninge, ordförande Livsval

Fler artiklar för dig