Bibeln före traditionen, Anders Piltz

Vad vi har problem med är att Katolska kyrkan envisas med att få insikter vid sidan av Skriften. Det skriver Christian Kastö i ett svar till Anders Piltz.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Anders Piltz, du gör mig besviken med din debattartikel (Dage­n 3/4). Jag har länge respekterat dig som kunnig och saklig debattör och skribent, men när nu debatten kryper nära ditt eget andliga hem är det som att mycket av det sopas bort.

Till exempel hänvisar du till ”Nya testamentet i den utformning det fick på 300-talet”, när du mycket väl vet att absoluta merparten av NT i praktiken var utformat bra mycket tidigare än så, helt utan påverkan av institutionen kyrkan. Det är ett ohederligt sätt att argumentera! Det syftar bara till att ge Katolska kyrkan en större roll och legitimera dess tradition.

Och du vet mycket väl att få protestanter/frikyrkliga har problem med vördnad för Maria. Vad vi har problem med är ju när den vördnaden övergår i tillbedjan. Och det gör den. Kanske inte enligt katolska teologiska förklaringsmodeller, där man har gett tillbedjan/vördnad för Maria ett annat latinskt namn än vördnad och tillbedjan till Gud, och därmed ”löst” prob­lemet. Men i ”vanlig” folklig katolicism är det väldigt svårt att med öppna ögon kalla det som sker för annat än tillbedjan och avguderi.

Det är Maria man ber om hjälp, det är till Maria man med hela sitt sinne och tanke vänder sig i bönen, och det är henne man tackar för eventuella böne­svar. Gud blir avlägsen, Jesu­s blir skymd – eller reducerad till ett barn i madonnans famn – och kyrkans officiella företrädare gör ingenting för att minska risken att det blir så, snarare tvärtom. Påven Pius IX uttryckte sin tro på Maria så här: ”Gud har anförtrott åt henne alla goda ting, så att alla skall veta att det är genom henne som man får tillgång till allt hopp, all nåd och all frälsning. Ty detta är hans vilja, att vi skall få allting genom Maria.”

Gång på gång vittnar också katoliker som hittat en evangelisk/protestantisk tro om hur de först då fått möta Jesus, om hur allt innan dess handlat om Maria och olika helgon. Och visst kan Katolska kyrkan slå ifrån sig och hävda att det är missförstånd av läran – men varför i hela fridens namn gör ni i så fall inget åt att dessa ”missförstånd” fortlöper? Varför väljer man att i stället gång på gång mer och mer lyfta Maria, och genom århundradena ge henne än fler gudomliga attribut, om man nu inte vill att hon ska bli en avgud?

Där hänvisar du till Andens ledning in i hela sanningen, tvåtusen års oavbruten bön, meditation och diskussion med mera och talar om insikt i Skriften. Och, igen Anders Piltz, är det ohederlig argumentation. För du vet mycket väl att vi andra inte har problem med insikt i Skriften – det var tack vare sådan som reformationen kom till stånd. Vad vi har problem med är ju att Katolska kyrkan envisas med att få insikter vid sidan av Skriften. Att man hävdar den egna kyrkans andliga arv och kollektiva tankegods – Traditionen – som jämbördig med Ordet. Och att förneka detta hävdar du är att säga att Gud har fört sitt folk bakom ljuset. Det skulle nog ingen protestant hålla med om – däremot skulle vi nog hävda att människor, präster, påvar och Kyrkan har gjort det genom historien och att det var därför som vi andra kyrkor uppstod.

Att vi har mer än en tolkning – att det finns många olika varianter och betoningar inom kristenheten i dag – blir för dig ännu ett bevis på att ni själva har rätt; du talar om ”tusentals andra sinsemellan konkurrerande tolkningar”. Vad du vägrar se är att Katolska kyrkan objektivt sett faktiskt är en av dessa tusentals konkurrerande tolkningar.

Att Katolska kyrkan själv bestämt att den är ofelbar är inget argument. Det kan ju faktiskt vilken som helst av alla dessa riktningar hävda. Skillnaden är att de flesta av oss andra inte gör det. Vi undervisar frimodigt det vi tror är mest sant, men vi har inte som lära att vi har hundra procent rätt i allt, överallt och alltid. Det är inte vi som utestänger er från våra nattvardsbord eller förbjuder våra medlemmar att gå till era – det är det ni som gör, Anders Piltz.

Därför är det även, kanske till och med mest, upp till Katolska kyrkan att böja sin styva nacke om enhet, förståelse och den av dig eftertraktade ”Vänskapen” ska kunna uppstå. För så länge Rom fortsätter att hävda sin särställning som sanningsbärare i kraft av sin ålder och sina egna minnen (traditionen) kommer vi yngre inte att visa mer respekt än vad vi ges. Och karikatyren av Kyrkan målar du bäst själv genom att mellan raderna envist bibehålla det som alltid varit hållningen från Rom: ”Vi har rätt, ni har fel eller har missförstått, och alla behöver egentligen konvertera!”

 Christian Kastö

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Jean Vanier
Mobbning mot kristna elever
Bombhot mot kyrka