Den lokala församlingen utformar teologin

Det är inte det teologiska nätverket, en samfundsledning eller någon utanför den lokala församlingen som ansvarar för teologin.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Alf B Svensson riktar en uppmaning till det teologiska nätverket inom Pingst om att tala klartext och ge en tydligare vägledning till församlingarna. Vår församlingssyn innebär att det är den lokala församlingen som är ansvarig för den teologiska utformningen. Varje församlingsledning står ansvarig inför Gud för sin undervisning och för teologins tillämpning. Det är inte det teologiska nätverket, en samfundsledning eller någon utanför den lokala församlingen som ansvarar för teologin. Den gemensamma teologin i Pingströrelsen är den som lokala församlingar bär gemensamt. Det är inte heller den enskilde som definierar teologin som den personliga bekännelsen knyter an till. Det är tillsammans med alla de heliga vi förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet. Teologinätverket kan i bästa fall betjäna de troende genom att beskriva den gemensamma tro som mejslats fram under lång tid. Parallellt med det ganska omfattande skrivandet arrangerar Teologinätverket också hearingar och samtalsdagar i olika ämnen.

När det gäller den fleråriga debatten om vårt förhållningssätt gällande homosexualitet blir det precis som Alf B Svensson säger allt viktigare att tala klartext. Frågeställningen har flera infallsvinklar. Bibliska principer, aktuell mediedebatt, ekumeniskt divergerande uppfattningar och enskilda människors vardag kräver ett längre resonemang som inte ryms i en kort tidningsartikel. För den intresserade hänvisar vi därför till vår skrift "Homosexualitet och kristen tro".

Medlemsfrågan som Alf B Svensson ställer hör samman med den enskilda människans förhållande till Jesus, då handlar det om viljan, inte förmågan. Finns viljan, finns tron, då finns förlåtelsen och nåden. Följer vi Jesus i spåren ser vi en brokig skara människor som brottades med både det ena och det andra, men som i hans närhet fann frälsning och kraft. I Jesu närhet förvandlas människor. Det avgörande är alltså om vi vill följa Kristus, låta honom förändra oss, oavsett vilket område i livet vi brottas med. Som vi ser det är Jesus tydlig med att det livslånga äktenskapet mellan en man och en kvinna är sexualitetens naturliga hem. Det vill vi stå för oavsett hur vindarna blåser i samhället eller trenderna förändras. Men församlingens omsorg frågar inte efter politisk åskådning, social status, sexuell läggning eller ett lyckat liv, men förkunnar frälsning och befrielse från synd. En genuin församlingsmiljö präglas av nåd och sanning. Inte bara det ena eller det andra.

Dan Salomonsson

Sören Perder

Ulf sundkvist

Föreståndare i lokala församlingar och medlemmar i teologinätverket

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Explosionen i Beirut
Johanna Svanelind arbetar för Act Svenska kyrkan i Beirut, men är just nu i Sverige. - Den värsta chocken har börjat lägga sig, men det har varit tunga dagar, säger hon om explosionerna i staden.
Foto: Maria Chalhoub/Svenska kyrkan
Foto: Maria Chalhoub/Svenska kyrkan
Fysiska gudstjänster
Dan Salomonsson, Sara Mellergård, Krister Liljegren.
Foto: Natanael Gindemo & Privat
Foto: Natanael Gindemo & Privat
Kyrkoledarval i Equmeniakyrkan