Evolutionsdebatt påverkar tron

Vi kristna har inte tagit frågan om evolutionsteorin på allvar, därför har människor tappat tron på Gud, menar Mats Molén.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Det finns många sätt att få en ”andlig/inre kick”. Enklast är att använda vissa droger eller att hänge sig åt sex. Droger och sex på fel sätt leder till nedbrytande, även om det för stunden kan kännas bra. Men det gäller även om man tar det kristna ­livet på fel sätt. Nätet är fullt av människor som hatar religion och kanske speciellt kristen tro. Många av dessa personer har ”råkat ut för något” i den religiösa sfären som gör att de inte vill vara med längre.

Men grundfrågan är om det andliga man får av kristen tro är verkligt. Man kan inte bara bestämma att man skall tro på till exempel intelligent design, skapelsetro, evolutionsteorin ­eller något annat, om detta inte stämmer med verkligheten. Det val alla har är om man vill välja kärleken eller inte, om man vill acceptera att man är räddad ­genom att Jesus dog för oss. Sedan får man ”pröva allt och behålla det som är gott”.

Hur ska vi få reda på det viktigaste valet och hur ska vi göra våra andra val? Om vi väljer att följa auktoriteter är det bra så länge de har rätt. Men börjar de förbjuda kritik, gå till person­angrepp eller dylikt, då måste man börja fråga sig om de har rätt. En del väljer dock att följa auktoriteter utan att tänka, ibland trots att de vet att något är fel. Det sistnämnda gäller ofta inom vetenskap, politik och religion.

Undertecknad har mest sysslat med vetenskap och evolutionsteorin. Ungefär 95 procent av det som står i mer avancerade vetenskapliga böcker om evolutionsteorin är sant. Dessa 95 procent är riktiga fakta som är grundade på experiment och observationer. Det kan till exempel vara någon sådan liten grej som en bakterie som plötsligt kan bryta ned nylon, en fink som får lite ändrad näbb, en ­fågel som tappar vingarna, och så vidare. Men de sista cirka fem procenten av böckerna lämnar mycket övrigt att önska.

Går man lite djupare kan man säga att forskningen redan på 1960-talet motbevisade att komplicerade saker kommit till genom evolution, och forskarna började då skrika ”Nej!” i munnen på varandra eller säga att de inte brydde sig om de vetenskapliga resultaten. Och man kan ganska snart se att det inte är möjligt ens för en Gud att skapa mellanting mellan olika komplicerade djur/organ/strukturer, om inte Gud bokstavligen BURIT omkring djur i miljontals år åt gången under ”mellanformstiderna”. Och det finns bara riktiga mellanformer ”inom” djur och växtgrupper, inte mellan dem.

Evolutionister har på slutet börjat hänvisa till overkliga datoranimationer om till exempel ögats uppkomst (utan koppling till DNA). Detta visar hur långt de sista fem procenten av evolutionsteorin är från verkligheten.

Speciellt molekylärbiologin har satt detta på sin spets a) när man måste anta att antalet mutationer varit konstant samtidigt som de uppkommit snabbare och snabbare (vilket ju är omöjligt) b) när man måste bortse från att djur och växter rent matematiskt är ordnade i ”skapelsegrupper” c) när man måste bortse från att livet verkar vara mer som Lego (samma byggstenar hopsatta på olika sätt) d) när man måste bortse från att DNA avläses upp till cirka tio gånger på samma avsnitt (ungefär som att man skulle skriva tio böcker samtidigt men ha allting lagrat i endast en text som läses på olika sätt), och så vidare.

Man kan ganska klart se att evolutionsteorin inte fungerar för de fem procenten spekulationer man har i sina böcker. Den delen av evolutionsteorin motsägs av mutationer, molekylärbiologi, fossil och mycket annat. Det man upptäckt stämmer däremot bra med en skapelse av urtyper/slag/sorter av djur och växter, vilket också skulle vara fallet om Bibeln är sann på den punkten.

Undersökningar, vittnesbörd och indicier har visat att det är för att vi kristna inte tagit frågan om evolutionsteorin på allvar, utan antingen helhjärtat anammat den eller helt enkelt struntat i den, som människor tappat tron på Gud mest av allt. Det sker ofta inte i stora känslomässiga möten, utan sakta men säkert under lång tid, så att de runtomkring inte så lätt märker det.

Många har lagt mycket prestige och energi på dessa frågor, att ”man skall följa vetenskapen” (som i detta fall inte är så mycket vetenskap) eller att ”det är fel med kunskap” (vilket det ju inte är). Men det vi verkligen vet stämmer alldeles oerhört bra med skapelse enligt Bibeln!’

Jag har skrivit mer om detta bland annat i boken ”Evolutionslåset” som handlar om sekularisering och väckelse (XP-Media 2004).

Mats Molén, debattör, föreläsare, driver museet Den förhistoriska världen

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.