Fokusera på teologin, inte på Ulf Ekman

Ulf Ekman har motiverat sin övergång till romersk-katolska kyrkan som ett ställnings­tagande till de kristnas enhet under den kyrkan, som då anses vara moderkyrkan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läro­skillnaderna från reformationen, som även han tidigare fasthållit, betraktar han nu till stor del som fördomar bland evangeliska kristna.

I den påföljande diskussionen bör förhoppningsvis fokus kunna läggas på de underliggande teologiska frågorna och inte på Ekmans person eller ledarskap. Alla läroskillnader är inte fördomar. Och tanken på de kristnas enhet kan inte användas som en dimridå kring dessa ytterst väsentliga skillnader.

Till hjälp i ett teologiskt samtal hänvisas till min artikel i Dagen (10/7 2012) om ”Romersk-katolsk teologi i ett evangelikalt perspektiv” men även till flera föreläsningar i hithörande ämnen på min hemsida. Från den pågående lärodiskussionen i USA och England finns ett antal intressanta böcker utgivna på kända förlag (IVP, Paternoster, Baker, Eerdmans).

Det kan finnas anledning att upprepa slutorden i ovannämnda artikel: ”Enhet mellan kristna är högst eftersträvansvärd. All kontakt bör ske med ärlighet och integritet men bör inte innehålla oriktiga kompromisser i avgörande lärofrågor. Men en öppen, frank dialog måste eftersträvas. Om vi som evangelikaler anser oss ha någon sanning att representera, bör detta ske med kärlek – och under den reformatoriska principen semper reformanda, det vill säga i medvetenhet om behovet av ständig reformation under Guds ord.”

Per-Axel Sverker, teologie doktor

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Bombhot mot kyrka
Magnus Ranstorp anser inte att hot mot kyrka i Västerås behöver föranleda någon oro bland kristna i landet.
Foto: Jessica Gow/TT
Foto: Jessica Gow/TT