Ingen framtidstro

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

En hel del var bra i Domssöndagens tv-gudstjänst men trots att dagens tema var Kristi återkomst fanns det inte ett ord i Inger Witkowskys predikan som talade om detta vårt fantastiska hopp. I stället sa hon: "Våran Kristus har redan kommit. Han är redan här. Alltså är vår huvuduppgift inte att vänta på ett sen, utan aktivt leva här och nu."

Visst har Kristus kommit, det firar vi vid jul, men det är knappast det som menas med Kristi återkomst. Gjorde sig Witkowsky till tolk för Svenska kyrkans lära? Ska vi inte vänta på Jesu återkomst?

När Jesus var på jorden talade han många gånger om att han skulle komma tillbaka, och manade oss att vaka och hålla oss beredda. Han talade inte om det för att skrämma oss, utan för att vi skulle lyfta våra huvuden och se att vår befrielse närmar sig.

Varför tar man som förkunnare inte tillfället på Domssöndagen att både varna för att man faktiskt kan gå förlorad, men också peka på det faktum att Jesus en dag ska befria oss från allt elände på jorden, om vi sätter vår tilltro till honom? Den som tillhör Kristus Jesus möts inte av någon fällande dom på domens dag, men orättfärdigheten kommer att dömas av den rättfärdige domaren, och det tillhör ju vårt fantastiska hopp för framtiden.

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Bethel church
Ta emot inspiration från karismatiska förnyelserörelser, men fånga också upp de varningssignaler som finns. Bilden: Bill Johnson undervisar på bibelskolan i Kalifornien.
Foto: Christopher Visser
Foto: Christopher Visser