Lycka till i kyrkovalet, men jag avstår

Den 18 och 23 april gjorde Karl-Erik Tysk och Anna Sophia Bonde var sina inlägg om det kommande valet inom Svenska kyrkan. På grund av utlandsvistelse blev Tysks slutreplik försenad:

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Anna Sophia Bonde, jag önskar er i Frimodig kyrka lycka till i kyrkovalet. Jag hoppas verkligen att ni kan ändra den förhärskande partipolitiska ordningen.

Men jag tror inte en sekund att ni kommer att lyckas vare sig genom att få en majoritet för er inställning eller genom att övertyga motståndarna om orimligheten i deras agerande. Därför står jag fast vid min ståndpunkt, som inte är ett felslut.

Att delta i systemet är som om Dietrich Bonhoeffer, som du så fint apostroferar, skulle ha gått med i Deutsche Christen, de kristna medlöparna till Hitlers regim, och inifrån försökt ändra på deras tanke- och handlingssätt. Det går väl knappast att föreställa sig.

Karl-Erik Tysk

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Sara Waldenfors (S) företrädde kyrkolivsutskottet under debatten om Alpha på kyrkomötet.
Foto: Svenska kyrkan
Foto: Svenska kyrkan
Marit Karlsson, överläkare och lektor i pallativ medicin.
Foto: Istock och Inger Alestig
Foto: Istock och Inger Alestig