Oro för barnen i Knutby

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Vid den konferens som hölls i Uppsala Universitet den 5 februari i arrangemang av sociologiska institutionen utformades det till ett möte med ett 25-tal medlemmar från församlingen och en forskargrupp från sociologiska institutionen med professor Eva Lundgren samt en panel av kyrkoledare. Psykiater Rigmor Robèrt talade om barnens perspektiv och mor/farföräldrar till familjer, där kontakten brutits. Mötet refererades i Dagen den 7/2.

När forskarrapporten kommenterades av Peter Gembäck, en av pastorerna, så gjordes den ner fullständigt och ett antal skämsord upplästes till Eva Lundgren. Ett argument var att hon inte varit i församlingen och studerat på plats.

Så länge ingen i ledningen för församlingen vill se på sig själv från sidan som betraktare och titta på hur han/hon förhåller sig och arbetar utan bildar gemensam front mot besökare, så har en forskare inget att hämta där. Inspelade predikningar är ett utmärkt instrument för en forskare liksom dagböcker från medlemmar och uppgifter från före detta medlemmar. Intervjun med Fossmo kan diskuteras, men Lundgren vet om mytomanmisstanken och köper inte allt han säger.

Det jag som barnläkare mest oroas över är den avklippning som i vissa familjer sker mot mor/farföräldragenerationen. Sådana har vänt sig till mig i sin förtvivlan. Här stödjer sig pastorerna på att Gud straffar fädernas missgärningar på barn och barnbarn i flera led och då är det säkrast att klippa banden.

Ansvaret för detta är ledningens och det kommer att kosta framöver. De barn som nu inte med naturlig regelbundenhet får träffa mormor eller farfar kommer inte för alltid att leva kvar i Knutby Filadelfia och då får vi veta vad denna teologi har gjort för skada. Ännu är allt inte uppenbarat.

Läs de senaste artiklarna om Knutbysekten

Alla tidigare artiklar
Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Corona och kyrkorna
Hur blir det med Nyhemsveckan, Torpkonferensen och alla de andra kristna konferenserna i sommar?
Foto: Malina Abrahamsson/Johannes Ottestig
Foto: Malina Abrahamsson/Johannes Ottestig
Att hålla modet uppe i isoleringen
Coronakrisen
Pingstkyrkan i Falköping.
Foto: Emanuel Ström
Foto: Emanuel Ström
Dokument
Jonas förbereder sig för innebandyträning med kompisarna i Uppsala Life IF:s P10, pojkar födda 2009/2010. Tidigare spelade han pingis. Klubben har en innebandyskola från förskoleålder till årskurs 2.
Foto: Natanael Gindemo
Foto: Natanael Gindemo