19 september 2021

En tidning på kristen grundDokument
Allt färre av EU:s länder nämns Gud i konstitutionen. Men Ryssland har så sent som 2020 ändrat och lagt till Gud i sina lagtexter. Ska Gud ha en plats här - och har det någon praktisk betydelse? Vi har pratat med jurister och kristna forskare.Bethels bibelskola i Kalifornien lockar många svenskar – samtidigt som församlingen kritiseras för nyandliga praktiker och att använda en ifrågasatt version av Bibeln.