Dokument


Så förvärras prästbristen med stora pensionsavgångar • Kontroversiella förslaget för att motverka situationen • Jämförelsen med frikyrkorna: ”Ska Svenska kyrkan då gå i motsatt riktning?”Hur långt har kyrkorna kommit i att använda artificiell intelligens? Dagen tar tempen på AI i församlingslivet • EFK-pastorn Anna Aspås: Allt kan användas fel och bli ett problem, men så är det med mycket.