16 juni 2021

En tidning på kristen grundDokument

Dokument

Ska Gud ha en plats i konstitutionen?

Allt färre av EU:s länder nämns Gud i konstitutionen. Men Ryssland har så sent som 2020 ändrat och lagt till Gud i sina lagtexter. Ska Gud ha en plats här - och har det någon praktisk betydelse? Vi har pratat med jurister och kristna forskare.