15 maj 2021

En tidning på kristen grundDokument

Läsarreaktioner på Dokument Livets ord

Dagens omfattande artikelserie om Livets ord avslutas i dag genom att publicera några av de läsarreaktioner som kommit in till redaktionen. Ämnet har engagerat och artikelserien har lästs av många. Kommentarerna här intill har dels kommit via e-post till reportern Carl-Henric Jaktlund, dels som kommentarer till Dagens fråga på Dagen.se.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar