20 oktober 2021

En tidning på kristen grundDokument

Präster och pastorer oense om skapelsen

35 procent av Sveriges präster och pastorer tror att Gud använde evolutionen, åtminstone delvis, för att skapa människan. Men undervisning om "skapelse och evolution" förekommer sällan i de svenska predikstolarna. Det visar Dagens stora enkät bland kyrkornas företrädare.

Målning av Adam och Eva i Edens lustgård, något beskuren
Endast för prenumeranter
David Wingren

David Wingren

David Wingren är printredaktör och HR-utvecklare på Dagen och sitter i ledningsgruppen. Han ansvarar för produktion och upplägg av papperstidningen samt har ett övergripande ansvar för schemaläggning och dagliga personalfrågor. David är mångårig medarbetare på Dagen och har arbetat som nyhetschef och debattredaktör.

Fler artiklar