04 mars 2021

En tidning på kristen grundDokument

Jämställdheten långt borta i frikyrkan

Kvinnorna är i minoritet i samfundens ledning. Det visar en genomgång som Dagen gjort. Frälsningsarmén har störst del kvinnor i ledningen, Trosrörelsen har inga. Störst förändring sker där jämställdhet prioriteras.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar