19 maj 2021

En tidning på kristen grundDokument

Ursäkta röran, vi bygger ny kyrka

Svensk frikyrklighet är en enda stor byggplats för tillfället. Många församlingar satsar på ny-, om- eller utbygge av sin kyrka. Vilka är orsakerna och drivkrafterna bakom byggboomen?

Endast för prenumeranter

Carl-Henric Jaktlund

Carl-Henric Jaktlund är nationell ledare för Alpha Sverige och skriver gästkrönikor på Dagens ledarsida.

Fler artiklar