25 oktober 2021

En tidning på kristen grundDokument

Buddhismens mörka baksida

Buddhismen ses av många som en ytterst fredlig religion. Men en ökad buddhistisk nationalism – och det faktum att religiösa minoriteter får det allt svårare i starkt buddhistiska länder – har delvis förändrat bilden.Inte helt sällan är det buddhistmunkar som ligger bakom aggressionerna.

###
Endast för prenumeranter
Johannes Ottestig

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar