14 april 2021

En tidning på kristen grundDokument

De ska läka såren kring Bjärka-Säby

För 34 år sedan fick Sionförsamlingen i Linköping Nya slottet Bjärka-Säby som gåva. Det var tänkt som en plats för möten, andliga och ekumeniska. Men parallellt med att många människor från hela landet gjort starka andliga upplevelser här har moderförsamlingen blivit allt mer kluven till den inriktning verksamheten tagit. Dagen har gjort en djupdykning i vad som egentligen hänt.

Endast för prenumeranter

Urban Thoms

Urban Thoms är mångårig skribent på Dagen och en av redaktörerna för Dagens kulturbevakning.

Fler artiklar

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord