25 oktober 2021

En tidning på kristen grundDokument

Jimmie Åkesson: Gud är en uppsättning normer och värderingar

Det var bättre förr. Statskyrka och folkhem är saker som Sverigedemokraterna gärna vill ha tillbaka.Dagen mötte Jimmie Åkesson som förklarade hur han vill minska invandringen till Sverige. Han pratade gärna kristendom, men inte så mycket personlig tro.

Oproblematiskt. Att Sverigedemokraterna inte backas upp av kyrkoledarna tycker Jimmie Åkesson inte är problematiskt .
– De har ändå inte det inflytande i samhället som de skulle vilja ha, säger han.
Endast för prenumeranter
Jacob Zetterman

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar