28 februari 2021

En tidning på kristen grundDokument

Nu talas i tungor inom alla samfund

Tungotalet attraherar och förbryllar. Numera praktiseras bönespråket i hela bredden av frikyrkor och i delar av Svenska kyrkan. Det finns i tre av fyra församlingar, visar en enkätundersökning som Dagen har gjort. Men det offentliga tungomålstalandet i gudstjänsterna verkar ha minskat. Tydligast är detta inom pingströrelsen.

Endast för prenumeranter

Thomas Österberg

Thomas Österberg är reporter och stf ansvarig utgivare på Dagen.

Fler artiklar