17 april 2021

En tidning på kristen grundDokument

Nu får de uppleva frukten av arbetet

Nepal har varit ett land som tagit emot många missionärer.Peder och Ulla Eriksson åkte för första gången till Nepal i slutet av 1970-talet, och de får nu uppleva att missionärernas insatser bär frukt.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar