27 februari 2021

En tidning på kristen grundDokument

”Farligt att tona ner olikheterna”

Man ska inte tona ned olikheter mellan religioner eller tumma på deras sanningsanspråk.

Endast för prenumeranter

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar