04 mars 2021

En tidning på kristen grundDokument

Bibellärare: Därför är det bra att ge

Varför ska vi egentligen ge bort våra pengar? Många värjer sig för frågan. Den blir ofta intim, och obekväm. Men Roland Hellsten, bibellärare och teolog, menar att den största orsaken att ge är att vi faktiskt inte äger någonting själva.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar