07 mars 2021

En tidning på kristen grundDokument

Så mycket ger frikyrkliga i kollekt

Offer, tionde, kollekt. Kärt barn har många namn. Dagen har tagit tempen på givarviljan i 25 svenska frikyrkor. Resultatet visar att snittet ligger långt från de tio procent av lönen som det predikas om.

1 av 3
Endast för prenumeranter

Joakim Lundgren

Joakim Lundgren är reporter på Dagen.

Fler artiklar