16 maj 2021

En tidning på kristen grundDokument

Här finns några av Sveriges kommuniteter

”Vi vill vara en bönegemenskap och uppmuntra varandra för engagemang i rättvisefrågor på olika sätt”, säger Ellen Skånberg i Brandbergs-kommuniteten i Haninge, Stockholm.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar