23 april 2021

En tidning på kristen grundDokument

Dålig statistik över aborter

I Sverige finns det tillförlitlig statistik över det mesta. Men inte över aborter. Det gör det svårt att följa utvecklingen, vilket till och med Socialstyrelsen erkänner.

Endast för prenumeranter

Jonatan Sverker

Jonatan Sverker är tidigare reporter på Dagen.

Fler artiklar