20 april 2021

En tidning på kristen grundDokument

Foster som får aborteras eller barn som ska räddas?

Det rör sig om dagar. På ena sidan gränsen räknas livet i magen som ett foster som kan aborteras, på den andra som en person som sjukvården kan lägga enorma resurser på att rädda.De sena aborterna väcker känslor, speciellt när det kommer vittnesbörd om aborterade barn som rör sig och försöker andas. Nu flaggar en av de ansvariga för att gränsen för sena aborter kan komma att sänkas.

Endast för prenumeranter

Jonatan Sverker

Jonatan Sverker är tidigare reporter på Dagen.

Fler artiklar