31 juli 2021

En tidning på kristen grundDokument

"Maktlöshet inför det onda kan brytas av Jesus Kristus"

Man ska inte ge upp inför ondskan.Det menar jesuitpatern Fredrik Heiding, som tycker det är viktigt att peka på ondskans strukturer i världen.

1 av 2

Endast för prenumeranter

Jonatan Sverker

Jonatan Sverker är tidigare reporter på Dagen.

Fler artiklar