31 juli 2021

En tidning på kristen grundDokument

Ondskan alltmer synlig i vardagen

Sedan 2010 har antalet dödade i krig mer än trefaldigats.Nästan en procent av världens befolkning befinner sig idag på flykt.Och även i Sverige har våldet gripit omkring sig i sommar med flera uppmärksammade mord. Är det så att ondskan växer till i världen? Och hur ska detta i så fall hanteras?

1 av 3

Endast för prenumeranter

Jonatan Sverker

Jonatan Sverker är tidigare reporter på Dagen.

Fler artiklar