Dokument

Bibelsällskapet tar fighten för att öka bibelläsandet

Tröskeln till ”tegelstenen” Bibeln blir högre i takt med att förkunskaperna minskar. Den nya generationen kristna har få bibelläsande föredömen eftersom deras föräldrar inte heller läser. Detta vill Bibelsällskapet göra något åt.

1 av 3
Fler artiklar för dig