28 juli 2021

En tidning på kristen grundDokument

Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien är världens största lutherska kyrka

Addis Abeba. För 500 år sedan spikade Martin Luther upp sina 95 teser på kyrkdörren i Wittenberg. Hans andliga arv är stort, men vill du se lutherska kyrkor som växer ska du leta dig bortanför de europeiska katedralernas slitna fasader. Världens största lutherska kyrkor finns numera i Afrika. Och störst är Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien.

Endast för prenumeranter

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar