09 maj 2021

En tidning på kristen grundDokument

Så blev svenska munken påvens rådgivare

Dagen har mött Anders Arborelius, munken som har fått ett av de högsta ämbetena i katolska kyrkan. Och som samtidigt är den enkle broder Anders, som åker tunnelbana och brinner för att få ungdomar till kyrkan.

Endast för prenumeranter

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar