04 mars 2021

En tidning på kristen grundDokument

4,7 miljoner hushåll får krisbroschyr

I månadsskiftet maj–juni skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ut en broschyr till samtliga hushåll i Sverige, cirka 4,7 miljoner stycken. Arbetsnamnet, som kan komma att ändras, är enligt Aftonbladet "Om krisen eller kriget kommer".

Endast för prenumeranter

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar