06 mars 2021

En tidning på kristen grundDokument

Allt fler vill vara redo för kriser

Mikael Olergård håller regelbundet kurser i krisberedskap.

Endast för prenumeranter

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar