18 maj 2021

En tidning på kristen grundDokument

Bostäder finansierar nya kyrkbyggen

Församlingar klarar ekonomin för nya kyrkor genom att också satsa på lägenheter. Dagen har tittat närmare på en trend som kan bli framtiden för kyrkobyggandet i Sverige.

Endast för prenumeranter

Jonatan Sverker

Jonatan Sverker är tidigare reporter på Dagen.

Fler artiklar