11 maj 2021

En tidning på kristen grundDokument

Snabbguide till ekumenikens knäckfrågor

En rad skiljande frågor mellan kyrkofamiljerna ställs på sin spets när United i Malmö ansöker om medlemskap i EFS, och samtidigt önskar få vara kvar som pingstförsamling. Vad skiljer kring dopet, ämbetssynen, nattvardsfirandet och så vidare? Dagen guidar dig i kortform.

1 av 2
Endast för prenumeranter

Thomas Österberg

Thomas Österberg är reporter och stf ansvarig utgivare på Dagen.

Fler artiklar