20 oktober 2021

En tidning på kristen grundDokument

Är islamisering ett hot mot Sverige?

Kommer korset i den svenska fanan att omformas till en halvmåne? Enligt forskningsinstitutet PEW kan det år 2050, med hög invandring, finnas nästan 4,5 miljoner muslimer i Sverige. Men många forskare ger en annan bild av utvecklingen, och de ser rädslan för muslimer som den stora faran.

1 av 6

Endast för prenumeranter
Fler artiklar